Modernisering milieubeleid
De milieuopgaven van deze tijd vragen beleid dat past bij de tijdgeest. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieubeleid reden om de handschoen op te pakken. Onder het motto ‘Modernisering Milieubeleid’ krijgt de vernieuwende aanpak vorm. In een serie katerns, waarvan DG Communicatie de redactie en productie verzorgt, wordt de nieuwe koers per thema uitgediept. Inmiddels zijn katerns verschenen over Circulaire Grondstoffen, Gezondheid & Milieu en Groene Groei.